NieKANApowe spotkanie 14-09-2019

14-09-2019 po przerwie wakacyjnej rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. To już 3 rok spotkań grupy a 4 rok działalności funpega NieKANApowi.

Na spotkaniu nie zabrakło modlitwy, żywej dyskusji, ciepłych słów, tańca i śpiewu. Poruszaliśmy się w tematyce po synodalnej adhortacji “CHRISTUS VIVIT” wg. konspektu przygotowanego przez Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej.

Wspaniała wieść dla wszystkich młodych – Chrystus cię zbawia

Największym niebezpieczeństwem jakie czyha na współczesnego człowieka jest pozostanie na płaszczyźnie namiastek zbawienia. Przechodzenie od jednej do drugiej z rosnącym po każdej kolejnej porażce poczuciem rozczarowania, sceptycyzmu, cynizmu. W efekcie można dojść do pogrążenia w beznadziei, do zanegowania istnienia jakiejkolwiek możliwości zbawienia, a więc do zamknięcia się także na to prawdziwe, które Bóg chce nam darować.

Co to znaczy „Jezus mnie zbawia”? Poszukiwanie odpowiedzi metodą „układanie krzyżówki”.

Nasza krzyżówka