Paź 04

Maluczcy mówią jego językiem, językiem pokornej miłości, która wyzwala.